Vereniging van Reünisten A.S.C/A.V.S.V.

De Vereniging van Reünisten (VvR) is de verbinding tussen de oud leden van het A.S.C. / A.V.S.V. en de actieve leden, disputen, subverenigingen en gezelschappen.

Het bestuur van de VvR bestaat uit zes oud-leden van diverse jaren en disputen.

Arthur Knipping
voorzitter

Vivat (1986)

Jan Willem Lubbers
penningmeester

Sirius (1979)

Willemijn Pel
secretaris

Jonquille (2001)

Barbara Brokkaar

Oktopus (1991)

Ellen Smaal

Karaat (1993)

Paul Hage

Atomos (2006)

De bestuurders van de VvR hebben nauw contact met de Senaat en het Sociëteitsbestuur 'de Commissie' van het A.S.C. / A.V.S.V. Zij staan hen en andere bestuursorganen van A.S.C. / A.V.S.V. desgevraagd bij met advies, raad en daad. Hierbij kan je denken aan verenigingsbrede en/of -overstijgende onderwerpen als (sociale)media, issues met omwonenden van sociëteit en/of dispuutshuizen, kennismakingstijd en dipuutsgroentijd, overleg met gemeente, e.d.

Tijdens het lustrum van het A.S.C. / A.V.S.V. organiseert de VvR de beruchte en altijd succesvolle borrel voor alle reünisten.

Jaarlijks wordt in opdracht van de VvR het magazine Nos lungit Amicitia uitgebracht. Dit magazine wordt samengesteld door en voor leden en reünisten.

Ook is het bestuur van de VvR nauw betrokken bij Stichting Gulden Huys. Zij is eigenaar en beheerder van Sociëteit N.I.A. en omliggende panden.

Het bestuur van de VvR vergadert een aantal keer per jaar en organiseert jaarlijks haar algemene ledenvergadering.

Alle verslagen en financiële stukken vindt u hier.

De VvR draagt Stichting M.O.E.T. een warm hart toe.

Lid worden

Wilt u lid worden? Dat kan!

Bent u ten minste drie jaar lid geweest van het A.S.C. / A.V.S.V. en hebt u uw eventuele schulden aan het A.S.C. / A.V.S.V. voldaan, dan kunt u lid worden van de Vereniging van Reünisten.

Als lid van de VvR heeft u via een app toegang tot de digitale almanak met gegevens van reünisten. Hier vindt u uw jaargenoten, commissiegenoten of die ene oude liefde. Deze digitale almanak is uitsluitend toegankelijk voor leden van de VvR.

In de app staat ook een agenda. Hier treft u informatie over reünistenborrels, dispuutslustra en andere activiteiten aan.

Lid worden

Als lid van de VvR heeft u via een app toegang tot de digitale almanak met gegevens van reünisten. Hier vindt u uw jaargenoten, commissiegenoten of die ene oude liefde. Deze digitale almanak is uitsluitend toegankelijk voor leden van de VvR.

Persoonlijke Informatie

Complete everything correctly

Adresgegevens

De contributie voor een lidmaatschap van de VvR bedraagt minimaal €35,- per jaar.

U machtigt via onderstaand formulier de Vereniging van Reünisten om jaarlijks de door u gekozen contributie af te schrijven. De vereniging stelt uw bijdrage zeer op prijs!

Contributie

Hierbij machtig ik de Vereniging van Reunisten van het A.S.C. / A.V.S.V. om tot wederopzegging, jaarlijks het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven:

Buitenlandse rekening?*, Geef hieronder aan of je een buitenlandse rekening gebruikt. Zo ja, dan wordt er contact met je opgenomen over inning van je contributie.

Akkoord?

Ik verklaar dat ik mijn lidmaatschap van het A.S.C. / A.V.S.V. heb opgezegd en bij die vereniging geen schuld meer heb openstaan.

Bedankt voor het lid worden